برچسب زده شده با : کلینیک لادن

LPG که با نام اندرمولوژی یا لیپوماساژ نیز شناخته می شود، یک روش درمانی رایج است که توسط مردان و زنان برای کاهش وزن، بدون هیچ گونه جراحی یا عوارض جانبی ترجیح داده می شود.