برچسب زده شده با : کتاب

مطمئنا کسانی که به خدمت سربازی رفته اند، از اهمیت بالای مرتب بودن فضای خوابگاهشان، و به خصوص تخت خواب ها، برای فرماندهان آگاه هستند. اما این آراستگی تخت خواب ها چرا انقدر اهمیت دارد و روی آن سخت گیری می شود؟ دریاسالار «ویلیام اچ. مک ریون» در کتاب «تخت خوابت را مرتب کن» جواب […]