برچسب زده شده با : پرکاری تیروئید و چاقی

اثر پرکاری تیروئید بر وزن چیست؟ آیا تیروئید پرکار چاق می کند؟ این سوالی است که بیماران مبتلا به مشکلات تیروئیدی می پرسند و در این نوشتار قرار است پاسخ کاملی به آن بدهیم.