برچسب زده شده با : موسیقی عرفانی

بسیاری از هموطنان عزیزمان درگیر مراسمات ترحیم و عزا شده اند همیشه فراهم کردن ابزار مجالس ترحیم جزو بخش های سخت است مخصوصا مهمترین قسمت گروه مداحی با نی نوازی در مراسم ترحیم  جزو کارهای بسیار دشوار است. چند سالی است که با روی کار آمدن سایت های اینترنتی، انجام کارهای خدماتی، مانند برگزاری مراسم […]