برچسب زده شده با : مشاور خانواده

کنار آمدن با یک همسر منفی می تواند بسیار سخت باشد. منفی گرایی در ازدواج می تواند به صورت بدبینی، انتقاد، آه و ناله، حمله، نارضایتی، کمال گرایی و تحریک پذیری همراه باشد. مقابله با این رفتارها و نگرش ها طبیعتا یک چالش جدی است. دلایل متعددی وجود دارد که چرا ممکن است فردی در […]