برچسب زده شده با : فیستول چیست

یک بیماری نادر روده‌ای که با ارتباط غیر طبیعی بین رکتوم تحتانی و پوست پری مقعد مشخص می‌شود که معمولاً پس از آبسه حاد پری مقعد ایجاد می‌شود. ممکن است یک مسیر فیستول در دو طرف مقعد ایجاد شود و ترشحات مخاطی یا مدفوعی ظاهر شود. پوست اطراف دهانه خارجی ممکن است تحریک شود. انواع […]