برچسب زده شده با : فیستول مقعد

بیماری فیستول مقعدی (anal-fistula)، حفره ای عمیق شبیه به تونل کوچکی است که بین انتهای روده و پوست نزدیک مقعد ایجاد می شود. یک سوراخ عمیق روی پوست ایجاد می‌کند. این بیماری معمولاً در نتیجه یک عفونت در نزدیکی مقعد ایجاد شده که باعث تجمع چرک (آبسه) در بافت های مجاور می شود. هنگامی که […]