برچسب زده شده با : عمل بینی گوشتی

آیا بینی گوشتی بعد از عمل برمیگردد؟ نژاد، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و ژنتیک افراد در تعیین خصوصیات ظاهری آنها نقش دارد. یکی از این موارد، شکل بینی است. شکل و فرم بینی اهمیت بسیاری در نمایش صورت ...