برچسب زده شده با : شرایط تحصیل پزشکی در چین

چین یکی از مقاصد دانشجویان پزشکی در سراسر دنیا است به طوریکه سالیانه بیش از ده هزار نفر از دانشجویان از سراسر دنیا برای تحصیل پزشکی در چین اقدام می کنند اما به چه دلیل؟ اولین و مهم ترین علت انتخاب تحصیل پزشکی در چین توسط دانشجویان، هزینه تحصیل پایین در این کشور است تا […]