برچسب زده شده با : راه اندازی باشگاه مشتریان

شما به عنوان مدیر کسب و کارتان حتماً به خرید باشگاه مشتریان یا بن کارت برای پرسنل شرکت فکر کرده اید و آن ها را مورد حمایت و محبت خود قرار دهید. در این زمان, صاحبین کسب و کار به انجام کار های مختلفی روی می آورند؛ برای مثال؛ برخی بن کارت سازمانی یا شرکتی […]