برچسب زده شده با : تناسب اندام

هیچ وقت برای تشویق فعالیت فیزیکی در کودکان، با قرار دادن آنها در فعالیت های سرگرم کننده و تناسب اندام و ورزش زود نیست. پزشکان می گویند شرکت در فعالیت های مختلف، مهارت های حرکتی ماهیچه ها را توسعه داده و خطر ایجاد آسیب های بیش از حد را کاهش می دهد. ضرورت تناسب اندام […]