برچسب زده شده با : بیمه

انتقال بیمه شخص ثالث یکی از قوانینی است که برای رانندگی افراد محتاط و قانون‌مند طراحی شده است. در حقیقت افراد با رانندگی که دارند، می‌توانند خسارت‌های مختلفی را برای افراد ثالث، خودشان یا شرکت بیمه ایجاد کنند. بدین گونه که با ایجاد حادثه، شرکت‌های بیمه‌ای باید تا سقف تعهدات خود جبران خسارت کنند، اما […]