برچسب زده شده با : استند رول آپ

به پایه های نگهدارنده چاپ و پوستر گفته میشود که جهت نمایش تبلیغات و نام برند و نوع فعالیت مورد استفاده قرار میگیرند که همانگونه که از اسم آنها پیداست مناسب برای استفاده در فضا های نمایشگاهی و فضاهای تبلیغاتی دیگرمیباشد. و نیز همچنین استندهای نمایشگاهی ابزاری برای معرفی کسب و کارخود به بهترین شکل […]