آرشیو دسته: موسیقی

آرون افشار صدایی جوان اما با استعداد خوانندگی هنری است برای بیان احساسات و درد و دل های رسا که می تواند دل هر شنونده ای را به خود جذب کند. شنیدن اهنگ هایی که با صدای خواننده ترکیب شده است د...